مشخصات فردی
درباره من:چیزی بلد نیستم بگم تا خودمو دل داری بدم . خدا بموقع میرسه فقط به این معتقدم....

جنسیت: فرقی نمیکنه که مرد باشی یا زن مهم اینکه نامرد نباشی

سن: بازهم مادرم منو صدا میزنه بچه گلمدوست من برایت آرزو میکنم
آرزوی کسی باشی
که آرزویش را داری....

>---------------------------------------------------------------------------------->

خـבایا یاבت هست؟؟؟
בستشو گرفتم آروم پیشت گفتم:مـטּ اینو میخوام
گفتے:ایـטּ خیلے ڪمـﮧ،بهتر از اینو برات ڪنار گذاشتم
پامو ڪوبیـבم زمیـטּ گفتم مـטּ همینو میخوام
گفتے:آخـﮧ...
آخـﮧ...
آخـﮧ قول اینو بـﮧ یڪے בیگـﮧ בاבم

===============================

کاش میشد هیچکس تنها نبود
کاش میشد دیدنت رویا نبود
گفته بودی باتو میمانم ولی
رفتی و گفتی که اینجا جا نبود
سالیان سال تنها مانده ام
شاید این رفتن سزای من نبود
من دعا کردم برای بازگشت
دستهای تو ولی بالا نبود